“เอ็นพีพีจี” ขยายตลาดแพคเกจจิ้ง รุกกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ความงาม

“เอ็นพีพีจี” ขยายตลาดแพคเกจจิ้ง รุกกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ความงาม

                เอ็นพีพีจี ขยายตลาดแพคเกจจิ้งเพิ่มศักยภาพการทำกำไร ล่าสุดลงนามข้อตกลงกับดีโอดี ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอางและสกินแคร์ ประธานบริหารเผยเป็นการเปิดตลาดใหม่ที่น่าสนใจ ชี้ธุรกิจเครื่องสำอางและสกินแคร์มีโอกาสเติบโตอีกมาก ซึ่งจุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สำคัญที่จะผลักดันไปสู่เป้าหมาย Turnaround 

                นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) หรือ NPPG ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (flexible packaging) และขวดพีอีที (PET Bottles) และผู้ลงทุนในธุรกิจอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ในการร่วมพัฒนารูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ให้กับ DOD โดยความร่วมมือในฐานะพันธมิตรทางการค้านี้มีระยะเวลา 5 ปี 
                บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD มีกลยุทธ์การขยายธุรกิจเพื่อความงามและสุขภาพแบบครบวงจร โดยเพิ่มกลุ่มเครื่องสำอางและสกินแคร์ จากฐานธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นธุรกิจเดิมของบริษัท รวมทั้งการขยายช่องทางการขายในประเทศ เช่น ร้านสะดวกซื้อ (Convenience store) และการขายในประเทศจีน จึงมีความต้องการบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในการผลิตบรรจุภัณฑ์ และสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างเพียงพอ และส่งมอบได้ทันเวลา ดังนั้นจึงได้มีการหารือและพิจารณาความร่วมมือกับบริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีประสบการณ์ ความชำนาญ และเทคโนโลยี ในการผลิตบรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ เช่น บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (flexible packaging) เข้ามาพัฒนารูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนธุรกิจของสองบริษัทให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจทั้งสองฝ่าย