บลจ.กสิกรไทย เก็บหุ้น PLANB จำนวน 0.0399% ถือเพิ่มเป็น 5.035%

บลจ.กสิกรไทย เก็บหุ้น PLANB จำนวน 0.0399% ถือเพิ่มเป็น 5.035%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. บลจ.กสิกรไทย ได้มาซึ่งหลักทรัพย์บมจ.แพลน บี มีเดีย (PLANB) จำนวน 0.0399% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น  5.035% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ