PREB ส่งสัญญาณปี 2562 ผลงานแจ่ม ทยอยรับรู้งานในมือกว่า 8 พันล. ตั้งเป้าเติบโตส่วนงานอสังหาฯ

PREB ส่งสัญญาณปี 2562 ผลงานแจ่ม ทยอยรับรู้งานในมือกว่า 8 พันล. ตั้งเป้าเติบโตส่วนงานอสังหาฯ

PREB มีความคืบหน้าด้านงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแผนงานที่วางไว้ 
โดยต้นปีนี้ เริ่มเปิดขายโครงการคอนโดสุขุมวิท 26 มูลค่าโครงการประมาณ 730 
ล้านบาทลงทุนโดยบริษัทย่อยที่ตนถือ 100%   
ในขณะที่การลงทุนร่วมทุนกับพันธมิตรยังดำเนินงานตามแผนโดยคาดว่าจะเปิดขายโครงการร่วมทุนล่าสุดที่บริเวณ 
ทาวน์ อิน ทาวน์ มูลค่าโครงการกว่า 750 ล้านบาท ได้ภายในปีนี้   
และจะเริ่มรับรู้ผลกำไรจากโครงการบริเวณรถไฟฟ้า เสนานิคมได้ ในไตรมาสที่ 4  
  แผนงานก่อสร้างยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้

นายวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ บมจ. พรีบิลท์ (PREB) 
เปิดเผยว่าภาพรวมของผลประกอบการไตรมาส1/62 ยังเป็นไปตามประมาณการ 
แต่อาจจะมีความแตกต่างกับปีที่ผ่านมา 
ซึ่งปีที่แล้วงานส่วนใหญ่ปิดโครงการในไตรมาสแรก  แต่ในปีนี้ 
คาดว่างานจะค่อยๆทะยอยส่งมอบเท่าๆกันในแต่ละไตรมาส  
โดยคาดการณ์ว่าในปีนี้รายได้รับเหมาก่อสร้างจะสูงขึ้นประมาณ 17%  
โดยปัจจุบันมี Back log อยู่ที่ประมาณ 8 พันล้านบาท

ล่าสุด "พรีบิลท์" ได้ลงทุนร่วมกับบริษัทพันธมิตร 
ในการซื้อที่ดินเพิ่มบริเวณ ทาวน์ อิน ทาวน์ ถนนรามคำแหง ขนาดโครงการ 
2-2-28.0 ไร่ คาดการณ์ว่าจะก่อสร้างเป็นโครงการอาคารชุดสูง 8 ชั้น 2 อาคาร 
ประมาณ 344 ยูนิต มูลค่าโครงการ 750 ล้านบาท 
และตั้งเป้าเปิดขายให้เร็วที่สุดให้ได้ภายในปลายปีนี้ โดยจะเริ่มก่อสร้างปี 
2563 และเริ่มโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ประมาณปี 2564

สำหรับเป้าหมายรายได้ในงบการเงินรวมปี 2562 คาดว่าจะเติบโตประมาณ 20% 
จากปีก่อน เพิ่มขึ้นทุกส่วนงานทั้งส่วนรับเหมาก่อสร้าง  
งานขายแผ่นพื้นคอนกรีต สำเร็จรูป ของบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น 
แมททีเรียล และ ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทลูก อีส แอม อาร์  
ที่คาดว่าจะมียอดโอนครั้งแรกในไตรมาส 4 ปี 2562   นอกจากนี้ 
ยังคาดการณ์ว่าจะมีผลกำไรจากเงินลงทุนผ่านบริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ้ง 
จำกัดอีกจำนวนหนึ่ง  ซึ่งคาดการณ์ว่าโครงการร่วมทุนโครงการ Quinto บริเวณ 
สถานีรถไฟฟ้าเสนานิคมจะมีการส่งมอบห้องชุดให้ลูกค้าในปลายปีนี้    โครงการ 
Quinto มีมูลค่าโครงการประมาณ 1.5 พันล้านบาท และบริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ้ง 
จำกัดถือหุ้นร้อยละ 49 (ผลกำไรจะรับรู้ผ่านงบกำไรขาดทุน) 
กำไรสุทธิต่อโครงการคาดว่าจะอยู่ในระดับเดียวหรือ สูงกว่าตลาด

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตั้งเป้าหมายเริ่มรับรู้รายได้ครั้งแรกในไตรมาส 
4/62 โดยปัจจุบันมีโครงการที่พัฒนาเอง 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวมราว 4.4 
พันล้านบาท   นอกจากนี้ยังมีโครงการร่วมทุนกับพันธมิตรอีกทั้งหมด 5 โครงการ 
มูลค่าโครงการรวมประมาณ 5.2 พันล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานปี 61 ที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 3,896.14 
ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 384.21 ล้านบาทสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 92 
ล้านบาท โดยในปี 60 บริษัทมีกำไรจากธุรกิจดำเนินงานต่อเนื่องประมาณ 292.06 
ล้านบาท  แต่เมื่อรวมกำไรจากธุรกิจที่ยกเลิก 
และกำไรจาการขายธุรกิจที่ยกเลิกไป  เป็นผลให้ปี 60 มีกำไรทั้งสิ้น 703.52 
ล้านบาท

ทั้งนี้ กำไรจากการขายกิจการที่ยกเลิกไป 
ได้นำมาลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ทั้งในรูปแบบของการร่วมลงทุนกับกลุ่มพันธมิตรและการพัฒนาโครงการด้วยตนเอง 
โดยในปัจจุบันมีจำนวนและมูลค่าโครงการสูงกว่าเดิม