PRINC ทุ่ม 500 ลบ.ซื้อกิจการรพ.ในอุบลราชธานี ดันเตียงภายใต้การบริหารทั้งสิ้นทะลุ 1,000 เตียง เดินหน้าตามแผนขยายให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค

PRINC ทุ่ม 500 ลบ.ซื้อกิจการรพ.ในอุบลราชธานี ดันเตียงภายใต้การบริหารทั้งสิ้นทะลุ 1,000 เตียง เดินหน้าตามแผนขยายให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค

PRINC ทุ่ม 500 ล้านบาท เข้าซื้อโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ ในจังหวัดอุบลราชธานี เดินหน้าตามแผนขยายโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ดันจำนวนเตียงภายใต้การบริหารเพิ่มเป็น 1,033 เตียง และจำนวนโรงพยาบาลเพิ่มเป็น 11 แห่ง คาดหวังกระบวนการโอนกิจการแล้วเสร็จภายในปีนี้ สนับสนุนรายได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2564 เหตุโดดเด่นด้านการรักษา และศัลยกรรม รองรับการให้บริการคนในท้องที่และจังหวัดใกล้เคียง

นายสาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด(มหาชน) หรือ PRINC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-อุบลราชธานี จำกัด หรือ PUBN ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายลงทุนและดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี

พร้อมกันนี้ จะใช้เงินจำนวน 500 ล้านบาท เพื่อให้ PUBN เข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาล ของบริษัท รวมแพทย์สรรพสิทธิ์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี  การรับโอนกิจการดังกล่าวจะครอบคลุมกิจการสถานพยาบาลของรวมแพทย์สรรพสิทธิ์ ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลทั้งหมด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของอาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น

นายสาธิต กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการเข้าซื้อดังกล่าว เพื่อขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลให้ครอบคลุมภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศมากขึ้นตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสการเติบโตอยู่อีกมาก และเล็งเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นหนึ่งในจังหวัดหัวเมืองสามารถรองรับการให้บริการคนในพื้นที่ ชาวต่างชาติ และผู้ป่วยในจังหวัดใกล้เคียงได้

“บริษัทฯคาดว่าการเข้าซื้อโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์และรับโอนกิจการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2563 นี้ และเริ่มรับรู้รายได้อย่างมีนัยสำคัญในปี 2564 ซึ่งคาดหวังว่าจะมีส่วนสนับสนุนการเติบโตรายได้รวมของบริษัทฯ เนื่องจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์มีความแข็งแกร่งทางด้านการรักษา ความเชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรม และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย” ประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าว

ปัจจุบันโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ มีจำนวนเตียง 59 เตียง และการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯมีจำนวนเตียงภายใต้การบริหารรวม 1,033 เตียง และจำนวนโรงพยาบาลภายใต้การบริหารรวม 11 แห่ง จากปัจจุบันมีอยู่ 10 แห่ง ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ   โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ (สาขา 1) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ (สาขา 2) โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี โรงพยาบาลพิษณุเวช(พิษณุโลก) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน โรงพยาบาลวิรัชศิลป์  และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ