PTT แจงแผนซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ ยาดานาช่วงสงกรานต์

PTT แจงแผนซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ ยาดานาช่วงสงกรานต์ ไม่กระทบความต้องการใช้พลังงาน

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บมจ. ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งยาดานา มีแผนจะหยุดการผลิตบางส่วน เพื่อปรับปรุงและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 7 วัน ส่งผลให้ความสามารถในการจ่ายก๊าซฯ รวมฝั่งตะวันตกลดลงประมาณ 350 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็น 33% ของปริมาณก๊าซฯ ฝั่งตะวันตก

การหยุดซ่อมบำรุงฯ ดังกล่าว กระทบต่อการจ่ายก๊าซฯ ฝั่งตะวันตกเพียง 33% และจากการประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปตท. เจรจาให้ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติดำเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศโดยรวมอยู่ในระดับลดลง กฟผ. จึงไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลเพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทน รวมทั้งไม่กระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซฯ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งแต่อย่างใด

"การซ่อมบำรุงประจำปีของแหล่งก๊าซธรรมชาติของผู้ผลิต มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อรักษาระดับความสามารถในการส่งก๊าซฯ ตามสัญญา ซึ่ง ปตท. ได้ทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับทุกภาคส่วน เตรียมแผนบริหารจัดการล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเตรียมแผนรองรับ และเตรียมการบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด" นายวุฒิกรระบุ

สำหรับในปี 2562 จะมีการทำงานของผู้ผลิตที่ต้องเฝ้าระวัง คือ ในเดือนกรกฎาคม 2562 ผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ-เอ18) มีแผนปิดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 7 - 20 กรกฎาคม 2562 รวมระยะเวลา 14 วัน โดย ปตท. ได้วางแผนล่วงหน้าร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ผลิต กฟผ. และภาครัฐ สำหรับการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด โดยจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป