SCN พร้อมบริษัทย่อย มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือโรงพยาบาลปทุมธานี

SCN พร้อมบริษัทย่อย มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือโรงพยาบาลปทุมธานี

คุณณัชชา กิจพิพิธ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามวาสโก จำกัด บริษัทย่อยในเครือบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN พร้อมด้วย ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาครถเข็นให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ลดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา