TACC คว้ารางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในงาน SET AWARDS 2017

TACC คว้ารางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในงาน SET AWARDS 2017

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัลดีเด่น ประเภท บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2560 (Investor Relations Awards) ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้แก่ นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ หรือ TACC ในงาน SET AWARDS 2017 เมื่อเร็ว ๆ นี้