TPCH เนื้อหอม!! โบรกฯ เชียร์ซื้อ

TPCH เนื้อหอม!! โบรกฯ เชียร์ซื้อ

บมจ. ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH)  เนื้อหอมไม่เบา!! หลังโบรกฯ ตบเท้าเชียร์ซื้อ เพราะราคาหุ้นยังมีอัพไซด์ แถมธุรกิจเดินหน้าได้ตามแผนที่วางไว้ ปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลรวม 110 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะอีก 10 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 120 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ผู้บริหารหญิงคนเก่ง "กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี" ได้วางเป้าหมายระยะสั้นในอีก 3  ปีข้างหน้า มีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มเป็น 200 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะรวมเป็น 50 เมกะวัตต์.....ว้าว ว้าวดีต่อใจ!!