TWPC คว้ารางวัลทรงเกียรติแห่งเอเชีย

TWPC คว้ารางวัลทรงเกียรติแห่งเอเชีย

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC  ตอกย้ำเจตนารมณ์ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” คว้ารางวัล The Green Initiative Award Category ในงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2021:ACES Awards 2021  ซึ่งจัดขึ้นโดย MORS Group เพื่อยกย่องผู้นำด้านความสำเร็จที่โดดเด่นในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยความคิดริเริ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงาน พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือปรับปรุงคุณภาพอากาศ นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐาน  โดยผู้ได้รับรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการยอมรับโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรม เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน