TWPC ร่วมลงนาม “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว BCG model”

TWPC ร่วมลงนาม “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว BCG model”

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) โดยนายอำนาจ สุขประสงค์ผล กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจแป้ง (ที่ จากซ้าย) ได้ร่วมลงนามในการประชุมสมัชชาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว BCG model (Bio economy, Circular economy, and Green Economy)” เพื่อมุ่งเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ  ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเครือข่ายภาคเอกชนชั้นนำร่วมลงนาม ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้