“UAC” ยกทีมผู้บริหาร เซลล์ และมาร์เก็ตติ้ง ร่วมประชุม UOP CAS Channel Partner Asia Pacific

“UAC” ยกทีมผู้บริหาร เซลล์ และมาร์เก็ตติ้ง ร่วมประชุม UOP CAS Channel Partner Asia Pacific

            คุณชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด  คุณอนวัช  ดุรงค์ภินนท์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด และทีมหน่วยงาน Sales & Marketing บริษัท ยูเอซี    โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีของบริษัท UOP ให้แก่ตัวแทนแถบเอเชียแปซิฟิก ภายใต้หัวข้อ “UOP CAS Channel Partner Asia Pacific” ระหว่างวันที่ 10 - 15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแมริออท ภูเก็ต ที่ผ่านมา