งานนวัตกรรม น้ำ ระดับภูมิภาค Thai Water 2019

งานนวัตกรรม น้ำ ระดับภูมิภาค Thai Water 2019

ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) เตรียมพร้อมจัดงาน “ไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019” งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียระดับภูมิภาค ชูศักยภาพ ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรระดับนานาชาติ       

 นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า งาน ไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019 (Thai Water Expo 2019) ครั้งที่ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายนนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ซึ่งจะเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมระดับนานาชาติ ด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียที่เต็มรูปแบบในภูมิภาค ตอบโจทย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านน้ำล่าสุดไว้ในที่เดียวแบบครบวงจร

          งานไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019 จะช่วยตอบโจทย์ผู้ประกอบการไทยและอาเซียนในการจัดบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีล่าสุดจากกว่า 1,000 แบรนด์ชั้นนำ จาก 35 ประเทศทั่วโลก โดยมีพาวิเลียนนานาชาติจาก ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไต้หวัน มาเลเซีย เข้าร่วมแสดง โดยมีเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการน้ำครบวงจรมาร่วมแสดง อาทิ เทคโนโลยีจัดการน้ำเสีย และการรีไซเคิล  เทคโนโลยีการจัดการน้ำดีและบำบัดน้ำเสียและการกำจัดของเสียอันตรายโดยไม่ต้องใช้สารเคมีการใช้เทคนิคการกรองขั้นสูง การกรองด้วยเยื่อ เทคโนโลยีแปลงของเสียเป็นพลังงาน ด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ กระบวนการไนตริฟิเคชั่น กระบวนการกำจัดไนโตรเจนทางชีวภาพ และยังมีอุปกรณ์ติดตามผลและตรวจสอบอื่น ๆ เป็นต้น

          นอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุมนานาชาติ ไทย วอเตอร์ อินเตอร์เนชันแนลคอนเฟอร์เรนซ์ 2019 (Thai Water International Conference 2019)  โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างทางหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการบำบัดของเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆด้านน้ำ รวมทั้งเป็นแหล่งการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆด้านการบำบัดน้ำ นวัตกรรมระบบบริหารจัดการน้ำ  เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการผลิตน้ำประปาสำหรับเมืองและน้ำสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม โดยมีผู้มีชื่อเสียงระดับโลกจากประเทศ เกาหลี และ ญี่ปุ่น ตอบรับเป็นผู้บรรยาย

          งานไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย อาทิ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สภาอุตสาหกรรม รวมไปถึงการประปานครหลวง (กปน.) ที่เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมและสัมมนาที่น่าสนใจภายในงานนี้

   นายสรรชาย กล่าวทิ้งท้าย ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำดีและน้ำเสียเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่กำลังเดินหน้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต  จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งเรียนรู้มาตรการด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสีย คู่ขนานไปกับการพัฒนาศักยภาพอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ด้านการบริหารจัดการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทรัพยากรน้ำก็เป็นส่วนสำคัญสูงสุดอีกหนึ่งภาคที่จะส่งผลให้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีได้ และสร้างความยั่งยืนสำหรับอนาคตอย่างแท้จริง

    งานไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019 (Thai Water Expo 2019) งานแสดงเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียระดับภูมิภาค จะจัดขึ้นพร้อมกับงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019 (ASE) งานแสดงนิทรรศการนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดและครบวงจรที่สุดในอาเซียน ทั้งด้านพลังงานทดแทนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่วัน5-8 มิถุนายน 2562 นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา