VGI แกร่ง! ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2564

VGI แกร่ง! ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2564

       บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาดOffline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายซึ่งมีพันธกิจในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน”หรือThailand Sustainability Investment (THSI)ประจำปี2564การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการมีแนวทางบริหารจัดการในภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจนภายใต้กรอบ ESG(Environmental, Social and Governance) หรือการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลนอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคตใหม่ๆ ผ่านประเด็นDigital Transformation และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานรวมถึงการช่วยเหลือสังคมผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ค้าเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการช่วยเหลือต่างๆ อาทิ สนับสนุนพื้นที่สื่อให้กับองค์การยูนิเซฟในโครงการช่วยเหลือวิกฤติโรคขาดสารอาหารรุนแรงในเด็ก และร่วมสนับสนุนโครงการ “ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน”เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19เป็นต้น

       คุณเนลสันเหลียงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวีจีไอจำกัด (มหาชน) กล่าวว่าในปีที่ผ่านมา ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่หลากหลายธุรกิจเผชิญกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของCOVID-19 การได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและกำลังใจให้กับผู้บริหารและพนักงานของ VGI ทุกท่าน ในการเดินหน้าพัฒนาธุรกิจเพื่อต่อสู้กับทุกความท้าทายที่จะเข้ามาในอนาคต อีกทั้งยังเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จของทุกแพลตฟอร์มธุรกิจที่ทางวีจีไอได้สร้างขึ้น จนได้รับการยอมรับจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้ VGI ประสบความสำเร็จ เติบโตได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง