VL-W1 นับถอยหลังใช้สิทธิแปลงสภาพ 27 ต.ค.นี้

VL-W1 นับถอยหลังใช้สิทธิแปลงสภาพ 27 ต.ค.นี้

            เรียกว่าใกล้ครบกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ VL-W1 ครั้งแรก ในอัตราการใช้สิทธิ 1:1 ที่ราคา 0.50 บาท/หุ้น ในวันที่ 27 ต.ค.นี้แล้ว งานนี้แว่วมาว่า หลังจากบอสใหญ่ “ชุติภา กลิ่นสุวรรณ” เจ้าแม่เรือขนส่ง บมจ. วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL) เปิดให้ผู้ถือหน่วยแจ้งความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ ตั้งแต่วัน19 ต.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้เสียงตอบรับจากเหล่าบรรดาผู้ถือหุ้นเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เรียกว่าก้าวแรกก็เริ่มมีสัญญาณบวกที่ดีแล้ว งานนี้หากมีใช้สิทธิแปลงสภาพครบภายในระยะเวลา 2 ปี โดยกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพทุก 6 เดือน ก็ส่งผลให้บริษัทฯมีสภาพคล่องทางการเงินเข้ามาเพิ่มขึ้นกว่า 200 ล้านบาท เอาเป็นว่าท่านใดต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ รีบแสดงความจำนงได้ถึง 26 ต.ค.นี้ ไม่งั้นท่านอาจจะต้องใช้สิทธิในครั้งถัดไป