WATER STORE รุกขยายสาขาพระราม 2

WATER STORE รุกขยายสาขาพระราม 2

ดร.วิกร ภูวพัชร์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจร     ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดร้าน WATER STORE  และได้มอบเกียรติบัตรเพื่อรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ร้านค้า WATER STORE  สาขา พระราม 2 อย่างเป็นทางการ  ให้กับคุณกฤตภาส  พิสิฐกุลกิจ (ซ้าย) บริษัท บีออนเนสท์ จำกัด ซึ่งนับเป็นสาขาแห่งที่ 19 ของบริษัทฟังชั่น์ โดยบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยตามแผนธุรกิจที่ได้ตั้งเป้าไว้