WHAUP เซ็นสัญญารับจ้างเผาขยะอุตฯ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า

WHAUP เซ็นสัญญารับจ้างเผาขยะอุตฯ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า

บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์สยาม จำกัด (WMS) ในเครือโดวะ อีโค ซิสเต็มส์ กรุ๊ป ประเทศญี่ปุ่นลงนามในสัญญาจัดหาขยะอุตสาหกรรมจำนวน 100,000 ตันต่อปี ให้กับบริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด โดยพลังงานที่ได้จากการเผาขยะอุตสาหกรรมนี้จะถูกนำไปใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี ขนาด 8.63 เมกะวัตต์ ที่คาดว่าจะเปิดดำเนินการในไตรมาส 4/ 2562 ทั้งนี้โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมแห่งนี้ ร่วมกับ WMS จะดำเนินการภายใต้มาตรฐานระดับโลก ด้วยบรรทัดฐานที่ถูกต้องและเหมาะสมในการกำจัดกากอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยการแปลงขยะให้เป็นพลังงานสีเขียว (Green Energy)

บรรยายภาพ
นายวิเศษ จูงวัฒนา (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ มร. โยชิอากิ ซูกาวาระ (กลางขวา) ประธานบริษัท บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์สยาม จำกัด (WMS) ในเครือโดวะ อีโค ซิสเต็มส์ กรุ๊ป ประเทศญี่ปุ่น นายแกรท แมร์สมันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจ โกลว์ กรุ๊ป และ Mr. Jerome Le Borgne (ขวา) ผู้จัดการสำนักงานประจำประเทศไทย บริษัท สุเอซ ในพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างเผาขยะอุตสาหกรรม ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์ แอนด์ พาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้